fot_bg

Paket üzərində paket

Modem həyatı və texnologiya dəyişikliyi ilə insanlardan uzun müddətdir elektronikaya ehtiyacları barədə soruşduqda, onlar aşağıdakı açar sözlərə cavab verməkdən çəkinmirlər: daha kiçik, daha yüngül, daha sürətli, daha funksional.Müasir elektron məhsulları bu tələblərə uyğunlaşdırmaq üçün qabaqcıl çap dövrə lövhələrinin yığılması texnologiyası geniş şəkildə tətbiq edilmiş və tətbiq edilmişdir ki, bunlar arasında PoP (Package on Package) texnologiyası milyonlarla tərəfdar qazanmışdır.

 

Paket üzərində paket

Paket üzrə paket əslində komponentlərin və ya IC-lərin (İnteqrasiya edilmiş sxemlərin) ana platada yığılması prosesidir.Qabaqcıl qablaşdırma metodu olaraq, PoP yuxarı və aşağı paketlərdə məntiq və yaddaşla çoxlu IC-lərin bir paketə inteqrasiyasına imkan verir, saxlama sıxlığını və performansını artırır və montaj sahəsini azaldır.PoP iki struktura bölünə bilər: standart struktur və TMV strukturu.Standart strukturlar aşağı paketdə məntiq cihazları və yuxarı paketdə yaddaş cihazları və ya yığılmış yaddaşdan ibarətdir.PoP standart strukturunun təkmilləşdirilmiş versiyası olaraq, TMV (Through Mold Via) strukturu məntiq cihazı ilə yaddaş cihazı arasında daxili əlaqəni alt paketin dəliyi vasitəsilə qəlib vasitəsilə həyata keçirir.

Paket-on-paket iki əsas texnologiyanı əhatə edir: əvvəlcədən yığılmış PoP və bortda yığılmış PoP.Aralarındakı əsas fərq təkrar axınların sayıdır: birincisi iki təkrar axınından, ikincisi isə bir dəfə keçir.

 

POP-un üstünlüyü

PoP texnologiyası təsirli üstünlükləri sayəsində OEM-lər tərəfindən geniş şəkildə tətbiq olunur:

• Çeviklik - PoP-nin yığma strukturu OEM-lərə elə çoxsaylı yığma seçimlərini təmin edir ki, onlar öz məhsullarının funksiyalarını asanlıqla dəyişdirə bilirlər.

• Ümumi ölçüdə azalma

• Ümumi xərclərin azaldılması

• Anakartın mürəkkəbliyinin azaldılması

• Logistika idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi

• Texnologiyanın təkrar istifadəsi səviyyəsinin artırılması